Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna proces rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Deklaracje dotyczące udziału w projekcie można będzie składać osobiście w terminie od 9 do 31 lipca br. w godz. od 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 26, 37-700 Przemyśl

 

Warunkiem prawidłowo wypełnionej i skompletowanej deklaracji udziału w projekcie jest wcześniejsze zlecenie i opłacenie przez mieszkańca miasta Przemyśla lub Wspólnotę/Spółdzielnię mieszkaniową wykonania weryfikacji technicznej budynku w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła lub wykonany przyłącz do sieci ciepłowniczej.

 

 

Termin składania zleceń wykonania weryfikacji technicznej w budynkach: od 13 czerwca do 5 lipca 2018 r.

 

 

Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma:

Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno

 

Dane kontaktowe:

Numery telefonów: 692-509-109 lub 666-520-905

Adres e-mail: [email protected], [email protected]

 

 

Koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

  • 90 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje pojedynczy mieszkaniec lub
  • 350 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje wspólnota/spółdzielnia

 

W kwestii ustalenia dokładnego terminu i przeprowadzenia weryfikacji technicznych w budynkach będą się z Państwem kontaktowali przedstawiciele firmy Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.

 

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć następujące załączniki:

  1. oryginał podpisanej jednostronnie Umowy użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 3 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu – umowa użyczenia),
  2. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) – oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania,
  3. w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty kopia uchwały Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty lub w przypadku pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo,
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (ubóstwo energetyczne) – załączają jedynie osoby spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne.

 

 

Informujemy, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

 

 

Aktualne pliki do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie_27.06.2018.pdf

Zał. nr 1 do regulaminu – Deklaracja udziału w projekcie_27.06.2018.pdf

Zał. nr 2 do regulaminu – Umowa użyczenia_27.06.2018.pdf

Zał. nr 3 do regulaminu – Druk polecenie przelewu_wspólnota_spółdzielnia_27.06.2018.pdf

Zał. nr 4 do regulaminu – Druk polecenie przelewu_mieszkaniec_27.06.2018.pdf

Zał. nr 5 do regulaminu – Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku_27.06.2018.pdf

Prezentacja_spotkanie informacyjne z mieszkańcami_27.06.2018.pdf

wiadomość własna – UM Przemyśl

za zgodą administratora strony na podstawie podpisanej umowy o współpracy i promocji pomiędzy portalami – z dnia 25.06.2018