UROCZYSTY APEL 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W PRZEMYŚLU

Na przemyskim Rynku, w obecności władz samorządowych,  zaproszonych gości  oraz  mieszkańców miasta odbył  się uroczysty apel z okazji święta 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Meldunek od Dowódcy 5.bsp – ppłk Dariusza Czekaja przyjął Zastępca Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Jarosław Mokrzycki. Uroczystość prowadził zastępca dowódcy – szef sztabu 5. batalionu strzelców podhalańskich mjr Rafał Kluz. W trakcie apelu wręczone zostały Gwiazdy Afganistanu oraz uhonorowania żołnierzy XIII zmiany PKW w Afganistanie „Sznurem wyróżniającym tytułu honorowego nadanego żołnierzom Przodującego Oddziału Wojska Polskiego z 2 chwastami”. Ponadto 16 żołnierzom batalionu zostały wręczone brązowe odznaki górskie. Żołnierze zostali także wyróżnieni przez Dowódcę 21 BSP odznaką Zasłużony Żołnierz RP oraz listami gratulacyjnymi. Uhonorowano także symboliczną ciupagą najlepszego podoficera – sierż. Łukasza Łańcuckiego oraz szeregowego – st. szer. Damiana Baka. 5 Batalion Strzelców Podhalańskich powstał w 2010 roku decyzją ministra obrony narodowej. Przejął sztandar i tradycje rozformowanego 5 Batalionu Zmechanizowanego z Rzeszowa.  Dla zachowania w pamięci tradycji orężnych, kultywuje nie tylko dziedzictwo tradycji wspomnianej formacji, ale również 5 Pułku Strzelców Podhalańskich 22 Dywizji Piechoty Górskiej (1918 – 1939). Przemyski batalion jest jedną z największych jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z dowództwem w Rzeszowie. Po uroczystości Podhalańczycy, przemaszerowali ulicami Przemyśla do koszar.