VI Plener Rzeźby w Parku Lubomirskich

To kontynuacja pomysłu, który pojawił się parę lat temu, żeby zebrać środowisko lokalnych rzeźbiarzy i stworzyć w określonym miejscu warunki do twórczej pracy. Taką idealną do wykorzystania scenerią okazał się Park Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Przemyski plener jest obszarem spotkań artystów-pasjonatów twórczości w drewnie. Przedsięwzięcie jest realizowane od 6 lat zawsze w drugiej połowie sierpnia z inicjatywy Tomasza Bielańskiego, rzeźbiarza, pracownika PWSW w Przemyślu.

Pierwsze dwie imprezy zostały zrealizowane z prywatnych środków rzeźbiarzy, teraz wydarzenie odbywa się dzięki zapleczu PWSW w Przemyślu (główny organizator), Starostwa Powiatowego w Przemyślu (patronat) i innych życzliwych sponsorów. Powstałe podczas plenerów prace mają urozmaicać wizualnie zabytkowy park i są tworzone z myślą o spacerujących po nim mieszkańcach i gościach naszego miasta.

Uczestnicy pleneru:
Zbigniew Gaweł (Przemyśl)
Leszek Matysiak (Ostrów)
Jacek Wydrzyński (Rybotycze)
Tomasz Bielański – uczestnik i organizator (PWSW w Przemyślu)

Wśród tegorocznych darczyńców pleneru znajdują się:
CASTORAMA w Przemyślu, PGE Obrót S.A., Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek, Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich Jan Lubomirski – Lanckoroński, Prywatne Przedszkole im. Marii Montessori w Przemyślu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu SP. ZO.O., Auto-Moto-Fan, PIONIER Dealer ECHO, Zbigniew Bednarczyk – Mistrz Fajkarski, Bar Obok Parku.

W Parku Lubomirskich między drzewami nad stawem przybyło 5 nowych rzeźb – zapraszamy, warto zobaczyć.