Menu Główne

środa, 18 lutego, 2015

 

Konkurs na kartkę wielkanocną wojewody

  Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska zaprasza do udziału w konkursie pn. ”Kartka Wielkanocna Wojewody Podkarpackiego”. W konkursie mogą brać udział podopieczni świetlic szkolnych, wychowankowie palcówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego z terenu województwa podkarpackiego (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice profilaktyczno-wychowawcze, ośrodki opiekuńcze i wychowawcze, stowarzyszenia rodzicielstwa zastępczego). Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie atmosfery Świąt Wielkanocnych z perspektywy dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie wielkanocnej kartki, która, wraz z życzeniami wojewody podkarpackiego, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu WojewódzkiegoCzytaj Więcej