Menu Główne
  • Na terenie Podkarpacia badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 180 zakażeń koronawirusem
  • Pod nadzorem pozostaje 1556 osób, 14 482 osób jest poddane kwarantannie, 146 osób jest hospitalizowanych
  • Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV2
  • laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonało 3703 testów
  • Wyzdrowiało do dnia dzisiejszego - 10 osób

60.000 dolarów w reklamówce

 

Podczas kontroli podróżnych wjeżdżających do Polski pociągiem z Kijowa funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli środki pieniężne w wysokości 60 tys. dolarów USD.  Pieniądze bez pisemnego zgłoszenia przewoził 23- letni obywatel Ukrainy.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl- Medyka kontrolowali podróżnych, przekraczających polsko- ukraińską granicę pociągiem  osobowym relacji Kijów- Przemyśl.

Podczas kontroli jednego z podróżnych, funkcjonariusze wykryli niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych.  23- letni mężczyzna miał w reklamówce oraz wierzchniej odzieży  wierzchniej 60 tysięcy  dolarów amerykańskich.

Brak zgłoszenia przewożonej gotówki zakończył się dla obywatela Ukrainy wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Na poczet grożącej kary grzywny, funkcjonariusze zabezpieczyli kwotę 23 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby które przekraczają granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.

 

mł. asp. Edyta Chabowska Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie« (Poprzednia wiadomość)