Menu Główne
  • Na terenie Podkarpacia badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 149 zakażeń koronawirusem
  • Pod nadzorem pozostaje 1661 osób, 11 902 osób jest poddane kwarantannie, 138 osób jest hospitalizowanych
  • Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV2
  • laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonało 3310 testy
  • Wyzdrowiało do dnia dzisiejszego - 9 osób

Promesy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W Starostwie Powiatowym w Przemyślu Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła promesy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przedstawicielom powiatu przemyskiego oraz samorządów gminnych. Powiat przemyski otrzymał fundusze na realizacje 2 zadań na łączną kwotę prawie trzech milionów złotych.   Zaś poszczególne gminy powiatu przemyskiego ujęte w programie promes otrzymały dofinansowanie w kwotach: Gmina Krzywcza ponad pięć milionów, Stubno przeszło siedemset tysięcy, Medyka: ponad sześćset, Gmina Żurawica otrzymała dofinansowanie na trzy zadania na łączną kwotę  sześćset tysięcy oraz Gmina Przemyśl ponad czterdzieści tysięcy.

Uroczyste przekazanie promes odbyło się w Sali Narad urzędu Powiatu Przemyskiego w obecności starosty Jana Pączka oraz samorządowców z gmin powiatu biorących udział w programie dofinansowania.