16 urzędników wyróżnionych medalami Za Długoletnią Służbę

W Sali narad UM odbyła się uroczystość wręczenia Medali Złotych Za Długoletnią Służbę. Odznaczenia państwowe zostały nadane 16 zasłużonym pracownikom Urzędu Miejskiego w Przemyślu przez Prezydenta RP na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, a wyróżnieni przyjęli je z rąk Wicewojewody Podkarpackiego Pani Jolanty Sawickiej.

  Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali: Elżbieta Duplaga, Barbara Furmańska,  Anna Gremska, Anna Guzdek, Artur Morawski, Janusz Nowiński, Wiesław Panyło, Wiktor Ruszel, Robert Rybotycki, Lucyna Sarosińska, Irena Skimina, Janusz Szostek, Barbara Szynal, Danuta Wiącek, Alicja Żelazko, Dorota Płoszczak.

– Jak Państwo wiecie służba urzędnika, to służba dla społeczeństw. To taki obszar, w którym należy wykazać się dużymi kompetencjami, wiedzą i szczególnymi cechami osobowości, wysoką kulturą osobistą. empatią, cierpliwością, opanowaniem. (…) Bardzo Państwu dziękuję za tak wzorową postawę, za to że przekazujecie te wartości młodym pokoleniom urzędników. Życzę Państwu kolejnych sukcesów i kolejnych medali – zwróciła się do wyróżnionych Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka.

Swoje podziękowania i życzenia skierował do zebranych także Prezydent Miasta Wojciech Bakun:

– Przede wszystkim chciałbym Państwu serdecznie pogratulować. Zebrało się tutaj grono zacnych osób, nieprzypadkowych, zarówno ze względu na staż pracy, jak i umiejętności. Dziękuję za Państwa pracę, szczególnie w ostatnim okresie, czasie pandemii, kiedy pomimo zagrożenia musieliście wykonywać swoje obowiązki i mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami. (…) Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i dalszej owocnej pracy.

W imieniu nagrodzonych głos zabrał Janusz Szostek:

– Pani Wojewoda była uprzejma wspomnieć, że tę pracę trzeba lubić. Nie – tę pracę trzeba kochać. Jeżeli pracuje się tak długi czas, trzeba ją kochać, aby spotykać się z mieszkańcami, pracować nie dla siebie, lecz dla nich. (…) Chciałbym w imieniu koleżanek i kolegów serdecznie podziękować, że ten nasz trud, nasza codzienna praca dla mieszkańców został doceniona.

informacja własna UM w Przemyślu