21 BRYGADA STRZELCÓW PODHALAŃSKICH ZAPRASZA NA PRZYSIĘGĘ

12 lutego 2016 roku o godz. 12.00 uroczystą przysięgę wojskową,  na płycie jarosławskiego Rynku, złożą elewi służby przygotowawczej szkolący się w jednostkach 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.To drugie szkolenie przygotowawcze i przysięga wojskowa w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich od czasów zakończenia poboru w ramach Zasadniczej Służby Wojskowej. Przysięgę złoży 120 elewów, którzy odbywają szkolenie przygotowawcze w dwóch jednostkach podhalańczyków – 1 Batalionie czołgów
w Żurawicy oraz 14 Dywizjonie Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu. Żołnierze szkoleni są na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych i korpusu szeregowych zawodowych. Przysięgę poprzedzi uroczysta Msza Święta odprawiona o godz. 10 w Kolegiacie Jarosławskiej.

Szkolenie Przygotowawcze jest prowadzone z myślą o młodych ludziach, chcących odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kontrakt na pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych bądź w przyszłości
w służbie zawodowej. Służba przygotowawcza ma charakter dobrowolny,
a powołanie kandydata do służby przygotowawczej następuje wyłącznie na jego wniosek, wówczas, gdy spełnia on, określone w aktach prawnych, wymagania.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej
(kat. zdrowia A) i wiek co najmniej osiemnastu lat. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet. Szkolenie przygotowawcze trwa cztery miesiące i kończy się egzaminem. W czasie trwania służby przygotowawczej wszystkim zostaje nadany tytuł elewa.

W Brygadzie szkoli się obecnie ok. 120 elewów. Jest to pierwszy etap do zostania w przyszłości żołnierzem zawodowym. W ramach NSR żołnierze odbywają ćwiczenia rotacyjne, a chętni stają w jednostkach wojskowych przed komisją, która kwalifikuje do zawodowej służby wojskowej.

Oficer Prasowy 21 BSP

 kpt. Konrad RADZIK