Mikroinstalacje OZE – konferencja prasowa

Przed Przemyskiem ratuszem odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta miasta Przemyśla . Konferencja odbyła się w związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta  Przemyśla podjęliśmy działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego. Mając na uwadze te ważne dla rozwoju miasta oraz jego mieszkańców cele Prezydent Miasta Przemyśla planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla”. Projekt polegał będzie na zakupie i montażu następujących mikroinstalacji zakwalifikowanych jako odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiczne, pomp ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłów na biomasę zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Przemyśla. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 83% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 17% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300m² lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, np. na gruncie, budynku gospodarczym czy garażu nie przylegającym trwale do budynku mieszkalnego). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór deklaracji na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.11.2016 do 06.12.2016 w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 1, Przemyśl, w godz. od 7:30 do 15:30 w pn., śr., czw. i pt. oraz w godz. od 7:30 do 16:00 we wt. Aby zapoznać Państwa z planowanym zakresem projektu, możliwymi do dofinansowania rodzajami instalacji odnawialnych źródeł energii oraz omówić wzory dokumentów aplikacyjnych  Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza zainteresowanych mieszkańców na  dwa spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 16.11.2016 r. (wtorek)  i 22.11.2016 r. (wtorek) w godzinach 17.00-18.00 w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. łk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie projektu udostępniane będą na stronie www.przemysl.pl w zakładce MIKROINSTALACJE OZE. Na stronie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2016 r.