7 milionów zł na rozwój i poprawę szkolnictwa w Przemyślu

W biurze Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały  przedstawione informacje o środkach unijnych, które otrzymają przemyskie szkoły. W konferencji udział wzięli ; poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz,  Maciej Karasiński zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Janusz Hamryszczak, zastępca prezydenta Przemyśla oraz Adam Łoziński radny Rady Miejskiej w Przemyślu.

Konferencja rozpoczęła się od podziękowań dla dyrektorów placówek oświatowych, które zabiegają o środki unijne na poprawę sytuacji finansowej w szkołach. W ubiegłym roku udało się pozyskać 3 miliony złotych, a do dnia dzisiejszego zostało wydane 1,5 miliona, obecnie kwota, o która aplikują przemyskie placówki oświatowe to 7 milionów zł. Są to  ZSUHiG w Przemyślu, ZSEiO  w Przemyślu oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, które złożyły wspólnie projekt na dofinansowanie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego, staże dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, rozwijanie technologii informacyjnych, tworzenie nowych kierunków kształcenia, wyposażenie szkół.

Poseł Andrzej Matusiewicz wspomniał o akcji przeciw reformie szkolnictwa, którą prowadzi Związek Nauczycielstwa Polskiego, która ma doprowadzić do referendum, które opóźni w czasie reformy edukacji. Nauczyciele muszą zebrać 500 tysięcy podpisów osób uprawnionych do głosowania, aby wniosek trafił do Sejmu. PiS nie rozważa możliwości odłożenia w czasie reformy edukacji, która ich zdaniem jest bardzo dobrze przemyślana i przygotowana.  Od przyszłego roku szkolnego rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, przywrócone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.  Jak zapewniał Maciej Karasiński zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wdrażając szkoły zawodowe prowadzone są konsultacje ze środowiskiem pracodawców. Podczas konferencji kilkukrotnie padło zapewnienie, że reforma nie doprowadzi do utraty pracy przez nauczycieli.