ANNA MARIA ANDERS Z WIZYTĄ W PRZEMYŚLU

W Przemyślu przebywała minister Anna Maria Anders Pełnomocnik Rządu RP ds. dialogu międzynarodowego. Wizyta rozpoczęła się złożeniem wieńca oraz modlitwą przy grobie kpt. Kazimierza Gurbiela, w asyście harcerzy z XXII Drużyny im. Generała Władysława Andersa Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej. Delegacja złożyła również wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą pobyt w jesieni 1939 roku gen. Władysława Andersa w willi Elżbieta przy ul. Puszkina 18 w Przemyślu. W tym miejscu przy pamiątkowej tablicy, został posadzony przez Minister Annę Anders dąb, przywieziony przez leśników. Córka generała odwiedziła także  mieszkanie w którym generał Anders przebywał i do dzisiaj są zachowane po nim pamiątki. Na zakończenie pobytu w willi Elżbieta Pani Anna Anders wpisała się do księgi pamiątkowej. Pobyt w Przemyślu zakończyło złożenie wiązanki przez Panią Minister przed tablicą poświęconą żołnierzom II Korpusu Polskiego Armii Władysława Andersa w kościele OO. Karmelitów.  Honorową wartę przy tablicy pełnili żołnierze 5 batalionu strzelców podhalańskich oraz grupa rekonstruktorów w mundurach II Korpusu. W ty miejscu  przedstawiciele samorządu złożyli na ręce Minister Anny Anders list z prośbą o pomoc na forum międzynarodowym o upamiętnienie udziału kpt. Kazimierza Gurbiela i innych żołnierzy przemyskiego garnizonu w bitwie o Monte Cassino – podpisany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Lucynę Podhalicz oraz Prezydenta Miasta Roberta Chomę.  W spotkaniu z Panią Minister  Anders uczestniczyli  również  Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, oraz Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak.