Anna Schmidt-Rodziewicz porozumienie współpracy

Konferencja prasowa z udziałem Anny Schmidt- Rodziewicz, Przewodniczącego Solidarności, przedstawiciela Solidarności Kolejarzy oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby. Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, podpisała porozumienie współpracy z NSZZ Solidarność  Zarządem Regionu Ziemi Przemyskiej, który  udzielił  jej poparcia w wyborach do Sejmu RP.