BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU PRZEKAZANE NA UKRAINĘ

Już po raz ósmy wczesnym rankiem, w zimowej aurze, polscy harcerze przekazali swoim odpowiednikom z Ukrainy, Betlejemskie Światełko Pokoju. Uroczystość miała miejsce na nieczynnym przejściu granicznym Malhowice – Niżankowice. Władze samorządowe powiatu przemyskiego oraz włodarze z Ukrainy, spotykają się i co rok dochodzi tam do przekazania światełka pokoju. Tradycją jest obdarowywanie się prezentami świątecznymi. Ze strony polskiej władze samorządowe przekazują podarunki wykonane przez dzieci szkolne z powiatowego konkursu na najładniejszy stroik oraz ozdobę świąteczną, zaś strona ukraińska dzieli się z Polakami prosforą, odpowiednikiem naszego świątecznego opłatka. Akcja, którą rozpoczęli wiele lat temu skauci Austryjaccy, szybko przyjęła się w wielu krajach Europy. Przekazywanie światełka pokoju naszym ukraińskim sąsiadom, zapoczątkował przed laty starosta przemyski Jan Pączek.