BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU PRZEKAZANE ZA WSCHODNIĄ GRANICĘ

Na nie czynnym przejściu granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą  wczesnym rankiem, przy niskiej temperaturze, polscy harcerze przekazali swoim odpowiednikom z Ukrainy, Betlejemskie Światełko Pokoju. Uroczystość ta odbyła się po raz trzynasty, a została zapoczątkowana w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie Powiat Starosamborski. Władze samorządowe powiatu przemyskiego oraz włodarze z Ukrainy, spotykają się na tym nie czynnym przejściu granicznym Malhowice – Niżankowice gdzie dochodzi do przekazania światełka pokoju. Oprócz przekazania światełka w świątecznej atmosferze przy polskich i ukraińskich kolędach, zgromadzeni składali sobie życzenia, obdarowali się prezentami świątecznymi oraz dzielili się opłatkiem i prosforą – ukraińskim odpowiednikiem opłatka.

Przekazywanie  światełka pokoju ukraińskim sąsiadom zapoczątkował przed laty starosta przemyski Jan Pączek, celem było uświadomienie władzom możliwości wykorzystania nieczynnego przejścia granicznego w Malhowicach. Na uroczystość  przy pasie granicznym w miejscu obiecywanego od lat przejścia granicznego przybyli  przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, harcerze, młodzież i okoliczni mieszkańcy. Akcja, którą rozpoczęli wiele lat temu Skauci Austryjaccy, szybko przyjęła się w wielu krajach Europy.