Blisko 20 tys. euro w gotówce w bagażu

Podczas kontroli podróżnych na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze  Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili znaczne ilości środków pieniężnych tj.  blisko 20 tys. euro.  Pieniądze, z naruszeniem obowiązujących procedur, przewoził 47- letni obywatel Ukrainy.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Korczowej kontrolowali autokar, który podjechał do odprawy na kierunku wjazd do Polski.

Podczas kontroli bagażu 47- letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze wykryli 19 540 euro. Podróżny wprawdzie zgłosił do kontroli walutę, ale znacznie niższą kwotę, deklarując przywóz 9 tys. euro.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny ( art. 106 f kodeks karny skarbowy).

47-latek ukarany został mandatem karnym w wysokości 5,2 tys. złotych.

W styczniu br. podczas kontroli na podkarpackich przejściach granicznych funkcjonariusze KAS udaremnili 3 przypadki przewozu środków pieniężnych z naruszeniem obowiązujących przepisów na łączna kwotę 91,5 tys. euro i 50 tys. PLN.

 

mł. asp. Edyta Chabowska

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie