Chivasso dziesiątym miastem partnerskim Przemyśla

W trakcie uroczystości odbywającej się 3 marca br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu Burmistrz Chivasso Libero Ciuffreda oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma podpisali umowę o współpracy partnerskiej między miastami. Włoskie Chivasso stało tym samym dziesiątym  miastem partnerskim Przemyśla.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiły władze włoskiego miasta przy udziale władz regionu, Konsula Generalnego RP w Mediolanie oraz Konsula Honorowego RP w Turynie. Pomysł został z zadowoleniem przyjęty przez delegację samorządu naszego miasta podczas wizyty we Włoszech w listopadzie ub. roku, a następnie potwierdzony przez Radę Miejską w Przemyślu niedawno podjętą – 23 lutego – uchwałą.

W uroczystości ze strony włoskiej wzięli udział także Wiceburmistrz Massimo Corcione, Konsul Honorowy RP w Turynie Ulrico Leiss de Leimburg, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, zastępcy prezydenta i Sekretarz Miasta, prezesi przemyskich spółek i kierownicy jednostek UM.

Informacja własna UM Przemyśl