Sfinksy wróciły na Ukrainę

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce udaremnili nielegalny przewóz przez granicę 17 rasowych kotów. Decyzją lekarza weterynarii, zwierzęta wróciły na Ukrainę.

Na polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce wjechał samochód osobowy na czeskich numerach rejestracyjnych. W trakcie szczegółowej rewizji pojazdu, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli, że w samochodzie przewożone są młode koty rasy sfinks (od 2 do 6 miesięcy). Zwierzęta znajdowały się w podróżnych torbach.

Do ich własności przyznały się 2 osoby podróżujące samochodem: 52 letnia kobieta  i 33 letni mężczyzna (obywatele Ukrainy). Podróżnie nie przedłożyli do kontroli dokumentów, na podstawie których zwierzęta mogłyby zostać przewiezione przez granicę*.

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, koty zostały zawrócone na Ukrainę.

 

*Posiadanie wymaganych prawem dokumentów weterynaryjnych przy przewozie zwierząt ma szczególe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa epizootycznego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych zwierząt.

Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii pod warunkiem, że zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator, być zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne). Dodatkowo, jeżeli podróżny przemieszczający się ze zwierzęciem domowym przez granicę nie jest jego właścicielem –konieczne jest pisemne upoważnienie podpisane przez właściciela.

W razie przewozu większej liczby zwierząt ( jak w opisywanym przypadku), niezbędne jest poddanie ich granicznej kontroli weterynaryjnej (na podkarpackiej granicy jest to możliwe na przejściu granicznym w Korczowej).


W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego (spoza UE) do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.
Natomiast w przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.

 

INFORMACJA WŁAS A KAS

rachm. Edyta Chabowska

Izba Administracji Skarbowej