CZAS NA AKTYWNOŚĆ W MIEŚCIE PRZEMYŚL – DEBATA

 Kobiety, które chcą powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka doświadczają wielu problemów. Ciężko im pokonać bariery związane z możliwością uzyskania zatrudnienia na poziomie ich kwalifikacji i możliwości, a wśród młodych mam panuje przekonanie, że są one gorzej traktowane od mężczyzn na lokalnym rynku.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu  wchodzi naprzeciw tym problemom, w tym celu zorganizował debatę ”Godzenie roli matki i pracownika”  w Programie Aktywności Lokalnej „Aktywna Mama” w ramach projektu „Czas na aktywność w Mieście Przemyśl.{youtube}umk9Tjwscik{/youtube} Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Maria Cichoń,  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych p. Danuta Wiech, oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podchalicz.

Prezydent  Przemyśla  Robert Choma  zabrał głos na temat działalności w zakresie pomocy młodym matkom w powrocie do pracy zawodowej i godzeniem jej z obowiązkami domowymi i życiem rodzinnym. Naczelnik Danuta Wiech,  opowiadała  o wsparciu samorządu dla przedszkoli  i żłobków a także o swojej roli jako matki i przełożonej. Kierownik biura projektu Bogusław Trojnar  przybliżył szczegóły  Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna Mama”  realizowanym przez MOPS, przedstawił jego główne cele i założenia. Pani Maria Cichoń z Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła zatrważające dane dotyczące bezrobocia wśród mieszkańców miasta Przemyśla i przybliżyła problemy z tym związane. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podchalicz poruszyła ważne kwestie, które są  utrudnieniem dla prywatnych przedsiębiorców. Głos zabierali zaproszeni goście  oraz uczestniczki projektu, które opowiadały w jaki sposób szkolenia zawodowe zorganizowane przez Biuro Projektu tut. Ośrodka pomogły im j w zdobyciu zatrudnienia i w jaki sposób godzą  pracę z obowiązkami rodzicielskimi.. Wszyscy goście byli zgodni,  że debata była doskonałą formą znalezienia nowych rozwiązań dla lepszego godzenia roli matki i pracownika.