Do pracy na Podkarpaciu przyjeżdżają z całego świata

15 tys. osób z zagranicznym paszportem w województwie podkarpackim zgłoszonych jest do ubezpieczenia  emerytalnego i rentowego. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Litwy, Gruzji, Rosji, Włoch, Turcji, i Słowacji, ale na Podkarpaciu nie brakuje też zgłoszonych do ZUS obywateli Australii, Tajlandii, Meksyku, Egiptu czy Brazylii.

To dane z końca grudnia 2021 r. Porównując je z końcem 2020 r., zauważyć można,
że w naszym województwie w ciągu roku przybyło 2 tys. ubezpieczonych cudzoziemców
(31.12.2020 r. – 12933 osób).

  Dane  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowy od których nie istnieje obowiązek odprowadzania składek.

Z 14956 ubezpieczonych obcokrajowców w województwie podkarpackim 12191 to obywatele Ukrainy. Z tej liczby – 326 prowadzi własną działalność gospodarczą – tym samym docelowo mogą
w przyszłości tworzyć, bądź już tworzą, nowe miejsca pracy.

Kolejno, największą grupę cudzoziemców stanowią obywatele: Białorusi – 392, Rumunii – 308,
Litwy – 229, Gruzji – 144, Rosji – 135, Włoch – 87, Turcji – 79, Słowacji – 78.

Wśród zagranicznych pracowników zdarzają się także osoby z bardzo odległych i egzotycznych krajów, na przykład z Australii, Tajlandii, Meksyku, Brazylii, Kolumbii, Filipin, Indonezji czy Egiptu.

– Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Nie jest już odosobnionym zjawiskiem to, że w sklepie czy restauracji obsługiwani jesteśmy przez osoby
z zagranicy. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet.

W większości, bo aż w 80 procentach, przyjeżdżają z zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat – wskazuje podkarpacki rzecznik ZUS – Wojciech Dyląg.

 

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie podkarpackim