Doręczenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu

W miesiącu lutym 2021 r. na terenie Miasta Przemyśla pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu będą roznosili decyzje określające wymiar podatku oraz zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  • Zawiadomienia doręczane będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
  • Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada adresata, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi.
  • W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki adresatowi można ją odebrać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 pokój Nr 04 (wejście od ul. Mostowej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

 

DORĘCZYCIELE – PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU NIE PRZYJMUJĄ ŻADNYCH PIENIĘDZY OD ADRESATÓW ZAWIADOMIEŃ – JEŚLI BĘDZIE KTOŚ ŻĄDAŁ PIENIĘDZY TO JEST TO OSOBA PODSZYWAJĄCA SIĘ POD URZĘDNIKA!!!

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej.

 

informacja własna Urząd Miasta W Przemyślu