Dyskusja o obiektach POSiR-u

W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona funkcjonowaniu obiektów Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej Marcin Kowalski, Dyrektor POSiR Robert Kazimir oraz naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Janusz Łukasiewicz.

Dyrektor POSiR przedstawił trudności i problemy w użytkowaniu obiektów przez niego zarządzanych, a wynikających przede wszystkim z długoletniego ich użytkowania, starych technologii, a także konieczności inwestycji. Odnosi się to przede wszystkim do budynku krytej pływalni, a także hali sportowej. Przedstawił także najbliższe plany remontów i większych inwestycji w tych obiektach. Poinformował również, że zakończył się remont kolei linowej na przemyskim stoku i przewidywanym na 11 stycznia terminie odbioru technicznego kolei górnej. Zaraz po otrzymaniu akceptacji przez komisję wykonanych prac POSiR poinformuje o terminie uruchomienia stoku dla narciarzy.

Radny Marcin Kowalski przedstawił wnioski wynikające z wizyty w obiektach ośrodka i proponowane konieczne zmiany w regulaminach użytkowania oraz umowach z użytkownikami i najemcami.

Poniżej zapis video konferencji prasowej.