DZIEŃ SŁUŻBY CELNEJ

Rok 2016 jest wyjątkowy w historii Służby Celnej w woj. podkarpackim. Funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej obchodzą jubileusz 90-lecia powołania Urzędu Celnego w Przemyślu oraz 70-lecia restytucji struktur celnych w Przemyślu. Upamiętniając długą i bogatą historię przemyskiego cła, ufundowana została pamiątkowa tablica, której uroczyste odsłonięcie na elewacji budynku Dworca Głównego PKP w Przemyślu, rozpoczęło tegoroczne obchody dnia Służby Celnej w Przemyślu.

Kolejnym punktem programu tegorocznych uroczystości była Msza święta w Kościele oo. Karmelitów w intencji funkcjonariuszy oraz pracowników Izby Celnej w Przemyślu, odprawiona przez  Biskupa Stanisława Jamrozka. Z kościoła wszyscy zebrani, przeszli w uroczystym pochodzie przez miasto do gmachu głównego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie odbyły się centralne uroczystości. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej Marian Banaś,  przedstawiciele podkarpackich parlamentarzystów, władz wojewódzkich i lokalnych, szefowie służb mundurowych, instytucji i organów współpracujących ze Służbą Celną, a także  kadra kierownicza oraz emerytowani funkcjonariusze i pracownicy Izby Celnej w Przemyślu.

Podczas spotkania Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwiga Zenowicz podziękowała funkcjonariuszom za zaangażowanie w codzienną służbę, wdrażanie nowych projektów, osiągnięte wyniki pracy, konsekwentną i odpowiedzialną współpracę z innymi służbami oraz wysiłki na rzecz budowy własnej siedziby oddziału celnego w Przemyślu. Ten dzień był również okazją do uhonorowania zasłużonych, wręczenia wyróżnień i mianowani na wyższe stopnie służbowe.

Głos zabrał również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej Marian Banaś, który podziękował funkcjonariuszom podkarpackiej Służby Celnej za odpowiedzialną i sumienną służbę. Wyjątkowym akcentem tegorocznego święta było uroczyste przekazanie na rzecz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej czternastu olejnych obrazów drogi krzyżowej, pochodzących z XVIII wieku. Obrazy te zostały  zatrzymane na granicy podczas próby przemytu w 2014 r. W holu Muzeum została przygotowana wystawa przedmiotów, zatrzymanych przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu,  podczas prób przemytu na podkarpackich przejściach granicznych.