EFEKTY PROGRAMÓW UNIJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

  W województwie podkarpackim rozdzielaniem pieniędzy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  zajmował się Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który chcąc pochwalić się efektami swojej pracy, zaprosił wszystkie media z Podkarpacia  do wzięcia udziału w wizycie upowszechniającej efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efekty tego programu widoczne są zwłaszcza w trzech obszarach. Przybyło prawie 16 tys. nowych miejsc pracy, powstało 77 nowych spółdzielni socjalnych i ten wynik stawia Podkarpacie na trzecim miejscu w Polsce, tuż za województwem mazowieckim i wielkopolskim. {youtube}DkwO0Wdp3d8{/youtube}Trzecim istotnym obszarem jest budowa nowych przedszkoli, przede wszystkim na podkarpackiej wsi. Nowe placówki i nowoczesne wyposażenie już służą najmłodszym mieszkańcom, nawet w bardzo małych miejscowościach, ponad 17 tys. dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Spółdzielnie socjalne, które powstały mogły być  założone przez  minimum pięć osób, z czego co najmniej połowę musiały stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. bezrobotne czy niepełnosprawne. Większość podkarpackich spółdzielni działa w sektorze usług. Wśród nich są podmioty, które prowadzą kawiarnie, przedszkola, oraz spółdzielnie, które oferują  kompleksową opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Dzięki wsparciu pieniędzy z POKL powstały też cztery Zakłady Aktywności Zawodowej, gdzie pracę znalazły osoby niepełnosprawne umysłowo, dwa Centra Integracji Społecznej i dziewięć klubów środowiskowych dla młodzieży. Swoje kwalifikacje zawodowe podniosło na różnych szkoleniach ponad 22,5 tys. osób. W sumie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z beneficjentami ponad 2,5 tys. umów na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł.