EUROPA KARPAT – Krasiczyn 2020

Od piątku 20 do niedzieli 23 lutego 2020 w ramach międzynarodowej konferencji Europa Karpat parlamentarzyści, ministrowie, przedstawiciele biznesu między innymi z Polski, Węgier, Litwy, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy rozmawiali o tym, w jaki sposób zwiększyć świadomość o unikalności regionu oraz wpłynąć na jego rozwój.

To już 26. edycja tego wydarzenia. W konferencji udział wzięli parlamentarzyści, ministrowie, eksperci, samorządowcy oraz naukowcy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. szef Gabinetu Prezydenta prof. Krzysztof Szczerski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas ostatniej konferencji w Krasiczynie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak zreformować Unię i jakiej Europy tak naprawdę chcemy oraz jak zlikwidować bariery infrastrukturalne. Rozmawiano również o współpracy parlamentarnej, szczególnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy o „herosach wspólnych wartości” były to kolejne ważne tematy w dyskusji. Rozmawiano o przyszłości regionu karpackiego oraz jego – wciąż niewykorzystanym – potencjale. Zmienić może to tak zwana Strategia Karpacka, której powstaniem zainteresowane są kolejne kraje, między innymi Serbia.

Starania na rzecz utworzenia Strategii Karpackiej trwają od wielu lat. W grudniu ub. roku. Komitet Regionów większością głosów przyjął opinię na temat powstania makroregionalnej strategii a autorem opinii był marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Ważnym tematem podczas konferencji były podnoszone kwestie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz rządów m.in. Litwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier którzy rozmawiali przede wszystkim o infrastrukturze transportowej obszaru Trójmorza, której najważniejszą częścią będzie przebiegający przez Podkarpacie szlak Via Carpathia. Mówiono  o budowie szlaku kolejowego Rail Baltica, który połączy Helsinki przez Tallinn, Rygę i Kowno z Warszawą.

Wprawdzie inwestycja ma półtoraroczne opóźnienie, ale ma być gotowa w 2026 roku. Pociągi na tej linii będą kursować z prędkością ponad 140 km/h. Jarosław Narkiewicz, minister komunikacji Republiki Litewskiej korzystając z okazji u uczestnictwa w konferencji przywiózł ze sobą najwyższe odznaczenie resortowe Litwy i uhonorował nim  Andrzeja Adamczyka Ministra infrastruktury.

Podczas konferencji w Krasiczynie mówiono też o ogromnym znaczeniu Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych tworzonych przez Polskę, Słowację i Ukrainę. Podpisano międzynarodową umowę o współpracy regionalnej Polski i Ukrainy , „Brama Przemyska” .

50-kilometrowy teren Podkarpacia przy wschodniej i południowej granicy odwiedza w ciągu roku 10 milionów Ukraińców i niewiele mniej Słowaków. Generują oni dochód liczony w miliardach złotych.

Europa Karpat od 2011 roku inspiruje do działań mających na celu równomierny rozwój Europy Środkowo-Wschodniej  oraz wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności które są priorytetami współpracy krajów karpackich. Sesje odbywają się regularnie m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.