EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA

  Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa są wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy, odbywają się po obydwu stronach granicy w  miejscu planowanej budowy niedaleko Przemyśla przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Władze w ten sposób chcą zwrócić uwagę na potrzebę jak najszybszej budowy w tym miejscu przejścia granicznego i podkreślić wagę rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków Polski z Ukrainą. {youtube}GMFWpWDqcsw{/youtube} Tego dnia ponad 2 tysiące osób zostało odprawionych przez służby graniczne Polski i Ukrainy na utworzonym na tzw. „zielonej” granicy, tymczasowym polsko – ukraińskim przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice ,  Przejście uruchomiono z okazji IV Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Służby graniczne odprawiały podróżnych na ogólnie przyjętych zasadach

: do przekroczenia granicy obywateli polskich  upoważniał paszport, natomiast obywatele Ukrainy mogli wejść do Polski przedstawiając służbom granicznym paszport z wizą Schengen lub zezwolenie MRG (małego ruchu granicznego). W czasie 8 godzin granicę przekroczyło czterokrotnie więcej Polaków niż Ukraińców. Wśród odprawianych osób byli rowerzyści, turyści piesi oraz  rodziny z dziećmi.  Wśród odprawionych byli podkarpaccy oficjele ze strony Polskiej na czele z panią wicewojewodą Alicją Wosik i marszałkiem województwa  Władysławem Ortylem ze strony Ukraińskiej  Orestem  Bąkiem przewodniczącymrady Starosamborskiej. Tegoroczne Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa miały  inną niż zazwyczaj oprawę. Nie było wydarzeń rozrywkowych, co związane było z sytuacją na Ukrainie, główne  uroczystości z udziałem strony Polskiej odbyły się w centrum Niżankowic gdzie odbyła się modlitwa ekumeniczna. Kilka dni po uroczystościach IV Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa   Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski przekazał na ręce Starosty powiatowego Jana Pączka darowiznę ziemi potrzebnej do rozpoczęcia procedur budowy przejścia granicznego Malhowice- Niżankowice. Od tego momentu wypowiedziane kilka dni wcześniej słowa wicewojewody  podkarpackiej  Alicji Wosik potwierdzają rychłe rozpoczęcie kilku letnich prac, które doprowadza do otwarcia  nowego przejścia granicznego z Ukrainą.