I Międzynarodowy Charytatywny Turniej „INTERNATIONAL ROTARY GOLF & ART”

ZAGRALI W GOLFA DLA POLSKOJĘZYCZNEJ MŁODZIEŻY ZE WSCHODU Klub Rotary Warszawa City na polu golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club zorganizował I Międzynarodowy Charytatywny Turniej INTERNATIONAL ROTARY GOLF & ART, który był jednym z najważniejszych wydarzeniem środowiska rotariańskiego i wspierających go przyjaciół.Celem imprezy było połączenie przedstawicieli kultury, sztuki, nauki i biznesu w trosce o drugiego człowieka…..