III EDYCJA krwioBIEGU

Kolejna edycja biegu pod nazwą KrwioBIEG to impreza, łączący pasję pomagania z pasją do biegania. Spotkanie krwiodawców i pasjonatów biegania w tym roku wyznaczone było na stadionie w Żurawicy, skąd biegacze wystartowali na 5 kilometrową trasę. Krwiobieg organizowany w całej Polsce i jest próbą do nakłonienia młodych ludzi do oddawania krwi , leku który ratuje życie, a w okresie letnim szczególnie pożądanym. KrwioBIEG  jest również radosnym spotkaniem PCK, wydarzeniem integrującym przyjaciół i rodziny. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją humanitarną w Polsce. Jej podstawową misją jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji w zakresie narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Od ponad 50 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. W PCK zaangażowanych jest 1 184 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK skupiające prawie 25 tysięcy członków oraz blisko 99 000 wolontariuszy. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom, w ponad 3 tysiącach akcji promocyjnych, PCK pozyskuje rocznie ok. 40 000 dawców, którzy decydują się oddać krew po raz pierwszy. Wśród nich są również biegacze uczestniczący w tegorocznym krwiobiegu.