Informacja dla pasażerów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu

Komunikat dotyczący rozkładów jazdy realizowanych przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w okresie od
16 marca do 25 marca 2020r. lub do dnia odwołania zawieszenia zajęć, autobusy na terenie Miasta Przemyśla oraz gmin ościennych, z którymi Gmina Miejska Przemyśl zawarła porozumienia międzygminne kursować będą według rozkładu jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej.