Inspektor dr Krzysztof Pobuta Komendantem Wojewódzkim Policji

Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 13 stycznia bm dr Krzysztof Pobuta odebrał z rąk inspektora Zbigniewa Maja, Komendanta Głównego Policji.
W uroczystości wzięła udział Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Obecni byli komendanci miejscy i powiatowi policji oraz kadra kierownicza komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, a także duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.
Zawodową biografię nowego komendanta podkarpackiej policji przedstawił inspektor Zbigniew Maj, a zaraz potem wręczył inspektorowi dr Krzysztofowi Pobucie decyzję ministra. Komendant Pobuta przywitał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.                      Inspektor dr Krzysztof Pobuta urodził się w 1972 r. w Radymnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie /1998 rok/. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej w 1995 r. ukończył studia na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Pokonując kolejne szczeble kariery został naczelnikiem wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy. W latach 2001 – 2009 był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 r. objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu. Jest wykładowcą na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Jest żonaty, ma czworo dzieci. Interesuje się historią, zwłaszcza tą najnowszą. Insp. Krzysztof Pobuta odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony Policjant, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Zasłużony dla Straży Granicznej.