Inwestycje i gospodarka na konferencji prasowej Prezydenta

Prezydent Miasta Robert Choma zaprosił dziennikarzy na pierwszą po wakacjach konferencję prasową, w której wzięła udział także Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, a także zastępcy prezydenta Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, a także Sekretarz Miasta Dariusz Łapa. Tematem przewodnim spotkania były wydarzenia inwestycyjne i gospodarcze ostatnich miesięcy w naszym mieście oraz plany samorządu na najbliższą przyszłość w tych dziedzinach.

Prezydent Robert Choma rozpoczynając konferencję poinformował o powstałej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy inicjatywie zawiązania porozumienia o współpracy pomiędzy miastami Krynica-Zdrój, Przemyśl, Rużomberk, Sárospatak i Truskawiec. Ma ona dotyczyć kooperacji o wymiarze naukowym, biznesowym i ekonomicznym, organizacji konferencji z cyklu „Europa Karpat”, a także konferencji dotyczących rozwoju regionu, a także spotkań w węższym gronie ekspertów.

Prezydent i jego zastępcy omówili zakończone już i trwające inwestycje drogowe, a także poinformowali o rozpoczynających się pracach (ul. Mickiewicza, ul. Wysockiego), a także tych będących w trakcie planowania. Podobne zestawienie przedstawili w przypadku pozostałych inwestycji, jak np. budowa zespołu basenów, wskazując przy tym na starania o pozyskanie pieniędzy na ten cel z instrumentów, jakie daje Pakiet dla miast średnich.

Ważnym tematem powakacyjnego spotkania było także przedstawienie istotnych spraw dotyczących organizacji roku szkolnego, którą to kwestię przedstawił Sekretarz Miasta Dariu8sz Łapa, na co dzień nadzorujący w Urzędzie sprawy oświaty.

/ informacja własna UM PRZEMYŚL /