IV KRWIOBIEG PCK

To już czwarta edycja biegu pod nazwą KrwioBIEG. Jest to impreza, łączący pasję pomagania z pasją do biegania. Spotkanie krwiodawców i pasjonatów biegania wyznaczone było na stadionie w Żurawicy, skąd zawodnicy wystartowali na 5 kilometrową trasę. W czasie gdy chętni mieli możliwość zarejestrowania  się do biegu, najmłodsi rywalizowali w konkursie plastycznym o tematyce Polskiego Czerwonego Krzyża.  Krwiobieg  jest organizowany w całej Polsce, ta akcja jest próbą do nakłonienia młodych ludzi do oddawania krwi , leku który ratuje życie, a w okresie letnim jest szczególnie pożądanym. KrwioBIEG  jest również radosnym spotkaniem PCK, wydarzeniem integrującym przyjaciół i rodziny. Podczas tegorocznej edycji wśród startujących była pani Krystyna, kobieta, która bieganie ma we krwi od wielu lat. Podczas zmagań na trasie Żurawickiego biegu pani Krysia najstarszy uczestnik biegła z kontuzją ale zawzięta babka jak sama o sobie mówiła nie była w stanie zejść z trasy tylko walczyła sama ze swoimi słabościami osiągając metę na stadionie Żurawianki. Organizatorzy przygotowali  bardzo wymagającą trasę,  o czym mówili uczestnicy biegu. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją humanitarną w Polsce. Jej podstawową misją jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji w zakresie narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Od ponad 50 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. W PCK zaangażowanych jest 1 184 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK skupiające prawie 25 tysięcy członków oraz blisko 99 000 wolontariuszy. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom, w ponad 3 tysiącach akcji promocyjnych, PCK pozyskuje rocznie ok. 40 000 dawców, którzy decydują się oddać krew po raz pierwszy.