Jest szansa na nowe przejście graniczne – sejmowa komisja na wyjazdowym posiedzeniu

Z udziałem ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury w Krasiczynie. Na spotkaniu rozmawiano m.in. o budowie przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Przewodniczący komisji sejmowej  Bogdan Rzońca podkreślił, że bez odpowiedniej infrastruktury drogowej i kolejowej nie ma szans na dobre kontakty gospodarcze. W godzinach południowych członkowie komisji wizytowali teren na którym ma powstać przejście graniczne w Malhowicach. Obecnie jest kilka polsko-ukraińskich przejść granicznych, jednak wciąż jest ich za mało. To spotkanie stwarza realną szansę sfinalizowania budowy kolejnego przejścia w Malhowicach-Niżankowicach i jest dowodem, zaangażowania się obu stron w budowę i uruchomienie przejścia granicznego. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego przejścia, w roku 2017 zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Aby przejście mogło powstać konieczna jest poprawa infrastruktury drogowej po stronie ukraińskiej. Jeśli tak się stanie przejście mogłoby zostać wybudowane i uruchomione do roku 2019. Podczas obrad sejmowej komisji infrastruktury przewodniczący Bogdan Rzońca zawnioskował do Pani Premier o analizę ekonomiczną połączenia kolejowego łączącego Kijów-Wrocław-Drezno-Paryż. Dla Podkarpacia, jest bardzo ważne aby ten region ożywić w każdy możliwy sposób. Uruchomiona niedawno autostrada A4 czy wybudowana przed kilku laty obwodnica Przemyśla powodują, że budowa przejścia granicznego w Malhowicach jest już tylko kwestią czasu. W trakcie posiedzenia komisji również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński potwierdził, że cieszy się z inicjatywy wybudowania nowego przejścia granicznego z Ukrainą. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, który przed rozpoczęciem komisji rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Omelanem, powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. możliwości rozwoju komunikacji kolejowej na trasie Przemyśl-Lwów. Obie strony zapewniały, że jest możliwość uruchomienia połączenia bez przekładania wózków kolejowych ze względu na rozstaw osi . Bardzo ważne jest, aby te połączenia były zsynchronizowane z pociągami jadącymi z Przemyśla w głąb kraju. Minister zaznaczył, iż  wspólnie ze swoim odpowiednikiem ze strony ukraińskiej ustalili, że w połowie grudnia zacznie działać zespół polsko-ukraiński, którego celem będzie szukanie rozwiązań w transporcie kolejowym. W posiedzeniu komisji udział wzięli również przedstawiciele komisji infrastruktury Rady Najwyższej Ukrainy.