KAS udaremniła przemyt chronionego okazu aligatora

Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej  udaremnili przemyt spreparowanej głowy aligatora. To chroniony gatunek, zagrożony wyginięciem.

Spreparowany okaz chronionego gada został wykryty w samochodzie, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Jest to aligator missisipski (Alligator mississippiensis) należący do rzędu Crocodylia spp, chroniony na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Zgodnie z tą konwencją, ochronie  podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub wykonane z nich produkty.

41- letni kierowca nie przedstawił spreparowanego gada do odprawy. Nie posiadał także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu CITES.

W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali okaz do dalszego postępowania.

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej, jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES. Dokumenty takie wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone. W Polsce jest to Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, aby przed wyjazdem za granicę sprawdzić, na jakie kłopotliwe pamiątki warto zwrócić szczególną uwagę. Informacje na ten temat dostępne są na stronie podatki.gov.pl oraz stronach ambasad poszczególnych krajów.

Nielegalny przewóz przez granicę UE a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Od początku tego roku funkcjonariusze KAS w woj. podkarpackim udaremnili kilkanaście przypadków przemytu okazów objętych ochroną, w tym żywych zwierząt tj. papuga żako, papuga mnicha, żółw stepowy oraz kilkaset pijawek lekarskich.  Udaremniono także wprowadzenie do nielegalnego obrotu blisko 3 tys. sztuk suplementów tradycyjnej medycyny azjatyckiej, zawierających w swych składzie wyciąg z chronionego pławikonika japońskiego (Hippocampus japonicus)