KONFERENCJA PRASOWA PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI w Przemyślu 16.01.2017

Korzystając z przerwy w posiedzeniach sejmu RP poseł Andrzej Matusiewicz zwołał wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Lucyną Podhalicz konferencję prasową, na której zostały przedstawione sprawy bieżące związane z miastem oraz sytuacja ostatnich tygodni w Polskim Parlamencie.