KONFERENCJA PRASOWA – Wyniki głosowania Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla na 2016 rok.

W niedzielę 13 września 2015 o północy zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok. Oficjalne wyniki zostały ogłoszone przez Prezydenta Miasta Roberta Chomę oraz Zastępcę Prezydenta Grzegorza Haydera na konferencji prasowej w przemyskim Urzędzie Miejskim 16 września 2015.

Wyniki głosowania (w kolejności liczby oddanych głosów)

  1. BO13 – Park Rekreacyjno-Sportowy „Kmiecie”, szacunkowy koszt 300 000 zł – 1892 głosy;

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta Przemyśla, w szczególności wśród młodzieży poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej na wolnym powietrzu. Projekt zakłada stworzenie Parku Rekreacyjno-Sportowego „Kmiecie”, który zlokalizowany zostanie na osiedla Kmiecie, przy ul. Wyb. Jana Pawła II, ok. 150 m od rzeki San, na wysokości plaży miejskiej. Planowany park będzie zajmował obszar ok. 1200 m2 i będzie składał się z trzech stref, adresowanych do osób w różnym wieku z różnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Pierwszą strefą zajmującą powierzchnię ok. 600 m2 będzie siłownia zewnętrzna, która wyposażona zostanie w zestaw profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, m. in.: prasa nożna, wioślarz, steper, orbitrek, rowerek, wyciskanie siedząc. Obszar, na którym umiejscowiona zostanie siłownia będzie miał nawierzchnię trawiastą, natomiast teren wokół urządzeń zostanie wysypany żwirem piaskowym.

Druga strefą będzie strefa zabaw dla dzieci i młodzieży. Strefa ta zajmie obszar ok. 300 m2 i adresowana będzie do dzieci w wieku 6-12 lat. W skład tej strefy wchodzić będą następujące urządzenia: zestaw zabawowy (trap wspinaczkowy, pomost tunelowy, trzy zjeżdżalnie w tym jedna ślimakowa), kwadrat wielofunkcyjny, pomost ruchomy, karuzela pionowa z 3 siedziskami, huśtawka potrójna, huśtawka. Obszar, na którym umiejscowiona zostanie strefa zabaw będzie pokryty nawierzchnią bezpieczną.

Trzecia strefą będzie strefa sportu i rekreacji, która będzie zajmowała obszar ok. 200 m2. Do strefy tej zakupione zostaną: stół pingpongowy betonowy, stół z piłkarzykami betonowy, stolik do gry w szachy i chińczyka betonowy. Strefa ta będzie obejmowała także miejsce do gry w badmintona o powierzchni ok. 80 m2.

Elementami uzupełniającymi dla powyższej infrastruktury będą: stojak rowerowy, kosze na śmieci, tablica regulaminowa. W ramach projektu wykonane zostaną także schody prowadzące z deptaka nad Sanem oraz chodnik stanowiący dojście do poszczególnych stref. Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie także naturalne rozwinięcie położonej nieopodal infrastruktury w postaci placu zabaw dla dzieci, który został odnowiony oraz boisk do siatkówki plażowej

2. BO16 – Unowocześnienie bazy Przedszkola Nr 2 w Przemyślu, szacunkowy koszt 300 000 zł – 1511 głosów;

Projekt zakłada wymianę ogrodzenia wokół posesji należącej do Przedszkola Nr 2 w Przemyślu przy ul. Bartosza Głowackiego 17, zagospodarowanie placu zabaw na terenie tej posesji, położenie „bezpiecznej nawierzchni” w patio, modernizację schodów zewnętrznych i zadaszenia (wejście główne do budynku) oraz zakup oświetlenia do pomieszczeń przedszkola (sale zajęć, korytarze, kuchnia). Projekt ma na celu poprawę funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa pomieszczeń przedszkolnych, patio oraz terenu wokół przedszkola, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do zabaw, zajęć ogólnych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych czy obserwacji przyrodniczych. Plac zabaw w ogrodzie oraz patio powinny być przede wszystkim miejscem bezpiecznym i dostosowanym do wieku dzieci. Odpowiednio zaprojektowane i bezpieczne miejsca dla zabaw i zajęć pełnią ważną funkcję w rozwoju przebywających tam dzieci. Istotnym argumentem jest to, że plac zabaw patio znajduje się na świeżym powietrzu. Jest to bardzo ważne, gdyż aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Przebywanie i zabawy na placu zabaw kształtują cechy fizyczne oraz zachowanie społeczne, które dzieci będą wykorzystywać przez całe swoje dorosłe życie. Ogród i patio będzie również miejscem spotkań i wzmacniania więzi lokalnej społeczności. Będą w nich organizowane rodzinne pikniki, dni otwarte, cykliczne spotkania dzieci i ich rodzin na świeżym powietrzu, przedstawienia teatralne, zawody sportowe oraz konkursy dla dzieci z innych przedszkoli i sąsiadujących szkół podstawowych. Wymiana ogrodzenia  i remont schodów zewnętrznych do budynku poprawi nie tylko walory estetyczne, ale również bezpieczeństwo dzieci, pracowników i innych użytkowników przedszkola. 

3. BO6 – Aktywne społeczeństwo Przemyśla – boisko wielofunkcyjne (ul. F. Focha), szacunkowy koszt 300 000 zł – 983 głosy;

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Focha. Realizacja zamierzonej inwestycji w postaci boiska wielofunkcyjnego – koszykówka, piłka ręczna, mini piłka nożna – pozwoli realizować cel w postaci usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych. Podniesie ich sprawność fizyczną, umysłową oraz wpłynie na polepszenie zdrowia. Z boiska korzystać będą mieszkańcy osiedli, na których nie ma boiska, m. in. Krasińskiego, Rogozińskiego, Borelowskiego, Stanisława Augusta. Ogromnym pozytywnym argumentem jest fakt, że korzystałyby z boiska dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 14, w której nie ma takiego boiska.   

4. BO5 – Etap II – Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji (ul. Bohaterów Getta), szacunkowy koszt 300 000 zł – 830 głosów;

W ramach projektu zrealizowana zostałaby rozbudowa powstałej wcześniej inwestycji na terenie działek należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Bohaterów Getta, na którą zabrakło środków finansowych. Rozbudowa podobnie jak wcześniej miałaby charakter wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjny i uzupełniałaby park o elementy wskazywane przez mieszkańców w różnym wieku. 

W ramach projektu zostałoby zrealizowane:

  • budowa około 200 m pętli asfaltowej o szerokości około 2,5 m do bezpiecznej jazdy dla dzieci na rowerkach, rolkach, deskorolkach czy też spacerów,
  • montaż pętli asfaltowej trzech przeszkód dla rolkowców, deskorolców i użytkowników rowerów typu BMX,
  • rozbudowa skateparku ze 160m2 o kolejne 110m2,
  • budowa oświetlenia całego terenu,
  • montaż nowych ławek i koszy na śmieci wzdłuż pętli asfaltowej,
  • montaż stojaków na rowery,
  • urządzenie zieleni na całym terenie .

Potrzeba realizacji opisanego projektu wynika ze zgłaszanych przez ogromną ilość użytkowników tego miejsca rekreacji – potrzeb i braków, których realizacja w znacznym stopniu poprawiłaby komfort użytkowania tego terenu oraz zwiększyłaby jego atrakcyjność. Dzięki rozbudowie skateparku jednocześnie możliwe będzie korzystanie z niego przez większą ilość osób.

5. BO9 – Nowoczesna baza sportowa – integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym, szacunkowy koszt 300 000 zł – 821 głosów;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 nie posiada przy ul. Kopernika 14 odpowiedniej bazy sportowej, jak również w najbliższej okolicy nie ma nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, ani sali sportowej do wykorzystania przez uczniów placówki i okolicznych mieszkańców. Budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki, badmintona i bocce oraz zagospodarowanie w małą architekturę ogrodową (ławeczki, altanka itp.) pozostałą część podwórka, a także remont salki gimnastycznej w niezbędnym zakresie pozwoli uczniom Ośrodka, jak również mieszkańcom okolicznych domów i osiedli rozwijać tężyznę fizyczną i kulturalnie spędzać czas. Wybudowana infrastruktura i wykorzystywana wspólnie z mieszkańcami i społecznością szkoły będzie miała również walor wychowawczy, integracyjny oraz będzie propagować zdrowy styl życia.6. BO14 – Integracyjny plac zabaw dla dzieci szansą na zdrowie i radość dla wszystkich dzieci (Przedszkole Nr 11)– 753 głosy;

7. BO4 – Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej (SP 11) – 700 głosów;

8. BO12 – Remont ul. Stachiewicza i Czachowskiego na Osiedlu Nr 13 „Przemysława” – 498 głosów;

9. BO8 – Modernizacja betonowego boiska szkolnego i budowa miasteczka ruchu dla rowerów przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – 317 głosów;

10. BO17 – Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 9 w Przemyślu na cele rekreacyjno-zabawowe – ogólnodostępny plac zabaw – 282 głosy;

11. BO7 – Budowa sieci oświetleniowej na terenie osiedla „Lipowica” – 187 głosów;

12. BO18 – Relaks dla Babci, Dziadka i Wnuka” (Park Lubomirskich) – 144 głosy;

13. BO1 – Minipark sportowo-rekreacyjny przy Szk. Podstaw. Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu – 140 głosów;

14. BO19 – Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Winna Góra – 138 głosów;

15. BO11 – Przystosowanie drogi dojazdowej i wejścia do budynku SOSW Nr 3 im. K. Wielkiego w Przemyślu od strony ul. Tatarskiej do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystających z usług edukacyjno-opiekuńczych, diagnostycznych (…) – 135 głosów;

16. BO15 – Rowerowy plac zabaw (Zniesienie) – 120 głosów;

17. BO3 – Budowa boiska do piłki nożnej (ul. Osińskich) – 37 głosów;

18. BO2 Remont i doposażenie Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Św. Józefa 6 – 25 głosów;

19. BO10 – Modernizacja obiektów sportowych – boisko asfaltowe, bieżnia lekkoatletyczna (Gimnazjum Nr 3) – 1 głos.