Konferencja zorganizowana z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspominając szczególnie tragiczne daty: 1 września – agresja Niemiec oraz 17 września – napaść Rosji sowieckiej na Polskę.

Wydarzenia te zapoczątkowały trwającą wiele lat gehennę narodu polskiego, wyrażającą się w codziennym poczuciu zagrożenia bombardowaniami, łapankami, głodem i zimnem, nie wspominając nawet o Katyniu, Holokauście czy deportacjach na Syberię. 

W następstwie zdarzeń września ’39 roku w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się także mieszkańcy, rozdartego pomiędzy dwóch okupantów, Przemyśla.

Od 2004 roku 17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka – to kolejny powód zorganizowania przez PBW w Przemyślu konferencji historycznej i wyboru tematów referatów, które znalazły się w jej programie: Działania wojenne w Przemyślu i jego okolicach we wrześniu 1939 r. /dr Piotr Chmielowiec – specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie/ oraz Represje sowieckie wobec mieszkańców terenów położonych na prawym brzegu Sanu w latach 1939 – 41 /Tomasz Bereza – starszy specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie/. Ostatnim punktem programu był spektakl „W” w wykonaniu uczniów z II LO w Przemyślu /autor: Rafał Paśko na podstawie tekstów M. Rusinka i J. Papuzińskiej/.

 W wydarzeniu, nad którym patronat objął Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla wzięło udział ok. 120 uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, II LO w Przemyślu oraz goście honorowi:

  • Andrzej Matusiewicz – Poseł na Sejm RP,
  • Anna Chilczuk – Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  • Marzena Sopel-Zając – Inspektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  • Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu,
  • Janusz Zapotocki – zastępca Dyrektora CK w Przemyślu,
  • Małgorzata Matwiej – Nauczyciel konsultant przemyskiego oddziału PCEN w Rzeszowie,
  • Stanisława Żak – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu,
  • Anna Hayder – Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów,
  • Maria Chrzan – Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli nas merytorycznie i organizacyjnie w realizacji tego przedsięwzięcia : IPN w Rzeszowie, MNZP w Przemyślu oraz II LO w Przemyślu.

materiał własny – Elżbieta Krupa PBW w Przemyślu