Koniec remontu na przemyskiej onkologii

w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio otwarto nowo wyremontowany Oddział Onkologiczny. Trwająca kilka miesięcy modernizacja Oddziału objęła: remonty pomieszczeń, instalację klimatyzacji, wymianę wykładzin, sprzęt na oddział w tym medyczny o wartości przekraczającej 300 tysięcy złotych, meble i wyposażenie, a także doposażenie oddziału w niezbędny sprzęt administracyjny oraz inne materiały medyczne.  „Otwarcie Oddziału Onkologicznego po przeprowadzeniu remontu jest momentem symbolicznym, który ma podkreślać zmianę jakości, jaka nastąpiła w tym miejscu w ciągu ostatnich miesięcy. Ta zmiana jakości wynika z poprawy warunków pobytu pacjentów na Oddziale, które możemy zaobserwować w sposób namacalny w postaci między innymi nowych, wygodnych i dostosowanych do parametrów pacjenta stanowisk do podawania chemioterapii w trybie jednodniowym.” – powiedział Tomasz Ciszewski – kierownik Oddziału Onkologii. Nowo wyremontowane sale przemyskiej onkologii wyposażone zostały w nowoczesne łóżka i sprzęt pozwalający na stałe monitorowanie stanu pacjenta z centrali zlokalizowanej w dyżurce pielęgniarek. Z pewnością przyczynią się one do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Jednak – jak zapewnia kierownik Oddziału Onkologii w przemyskim szpitalu – poza tym, co możemy zobaczyć i dotknąć, zmieniło się również coś, co jest zupełnie niedostrzegalne podczas oficjalnych otwarć… Prócz powyższego, zmianie uległa także filozofia personelu dotycząca podejścia do chorych.

fot. TVPodkarpacka (4).jpeg

 

Staramy się, aby nasz pacjent był w centrum, abyśmy mogli nieść mu realną pomoc, jakiej potrzebuje na różnych etapach choroby. Nowa koncepcja przełożyła się na wzrost populacji pacjentów o około 1/3 w stosunku do roku 2016 i dała stałą tendencję wzrostową. Pacjenci chcą leczyć się właśnie u nas, w szpitalu najbliższym miejsca ich zamieszkania, nie muszą odbywać podróży do odległych ośrodków onkologicznych, jak bywało to dotychczas. Z dumą i radością muszę stwierdzić, że nasze możliwości nie odbiegają aktualnie od tych, które oferują inne ośrodki onkologiczne w Polsce.” – podkreślił Tomasz Ciszewski. Dzięki pozyskaniu kontraktów na nowe świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, przemyski szpital dysponuje dostępem do podawania chemioterapii nie tylko – jak to było dotychczas – w warunkach jednego dnia, ale także w trybie kilkudniowych hospitalizacji. Co więcej, miejscowi lekarze będą mogli stosować wiele najnowocześniejszych terapii stosowanych w ramach 10 programów lekowych, dotyczących między innymi chorych na najczęstsze nowotwory: rak płuca, nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego, rak piersi, prostaty i inne. Są to leki o najwyższej skuteczności, takie jak immunoterapia czy terapie celowane. Wcześniej Oddział mógł prowadzić leczenie jedynie w ramach 3 programów, jednak nawet wówczas ten potencjał nie był wykorzystany, bo aktywnie leczony był zaledwie jeden pacjent. „Naszym atutem jest także ścisła współpraca z Ośrodkiem Radioterapii, która zapewnia pacjentom pełną, tak potrzebną w leczeniu onkologicznym wielodyscyplinarność – pacjenci są konsultowani radioterapeutycznie lub uczestniczą w konsyliach lekarskich tutaj –  na miejscu w Przemyślu. W przypadku kwalifikacji do leczenia radioterapią czas oczekiwania na terapię radykalną nie przekracza tygodnia, co jest prawdopodobnie bezkonkurencyjne w stosunku do innych ośrodków, a nasz pacjent ma możliwość zorganizowanego transportu do Ośrodka Radioterapii bez ponoszenia kosztów własnych.” – dodał szef przemyskiej onkologii.

fot. TVPodkarpacka (7).jpeg

tekst: Agata Czereba

zdjęcia: TVPodkarpacka

wiadomość własna – UM Przemyśl

za zgodą administratora strony na podstawie podpisanej umowy o współpracy i promocji pomiędzy portalami – z dnia 25.06.2018