Konkurs na Prezesa przemyskiego PWiK-u rozstrzygnięty

Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zakończyła swoje prace. W ich wyniku wyłoniony został kandydat na to stanowisko – Mariusz Kwaśny. W najbliższy piątek (28 czerwca) odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki, w której kompetencjach jest powołanie Prezesa.

Mariusz Kwaśny jest z urodzenia przemyślaninem, zamieszkałym obecnie w Tychach. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach , Wydziału Zarządzania, magistrem zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia. W 2010 zdał egzamin na członka rad nadzorczych. Pełnił funkcje kierownicze w sektorze prywatnym i publicznym, posiada doświadczenie menedżerskie. Do 2016 roku był Dyrektorem Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy

Przypomnijmy, że do Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu ogłoszonego w kwietniu br. przez Radę Nadzorczą spółki wpłynęło 12 ofert. Po ocenie formalnej dokonanej przez komisję do dalszego etapu dopuszczonych zostało 7 kandydatów. W wyniku przeprowadzonych z nimi rozmów oraz zapoznaniu się z koncepcjami kierowania spółką, wyłoniony został kandydat na Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu, Pan Mariusz Kwaśny.

 

Witold Wołczyk rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Przemyślu