Królestwo konsumenta

Jesteśmy uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Jako trzyosobowa grupa pod opieką mgr Rafała Paśko bierzemy udział w praktycznej olimpiadzie zarządzania projektami „Zwolnieni z teorii” przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Nagrodą za ukończenie projektu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania. Osoby biorące udział w olimpiadzie samodzielnie wybierają dowolny temat do zrealizowania. To praca zespołowa, w której tworzymy swój własny projekt społeczny- na temat praw konsumenckich. Ludzie nie znają zasad i terminów reklamacji oraz nie wiedzą jak powinien przebiegać ten proces i w wielu życiowych sytuacjach nie potrafią poradzić sobie. Bardzo często nie wykazują postawy asertywnej, a także są bierni wobec przysługujących im praw. Sprzedawcy niejednokrotnie zniechęcają konsumentów do podejmowania kroków związanych m.in. z reklamacją. W związku z tym kupujący stoi przed dylematem podjęcia procedury np. reklamacyjnej, czy też odstąpienia od niej. Naszym głównym celem jest zwrócenie uwagi na zbiór praw konsumenta, czyli każdego z nas. Projekt ,,Królestwo Konsumenta” ma na celu w kreatywny, prosty      w odbiorze i trafny sposób przekazać informacje o tym zbiorze praw, tak aby każdy konsument zawsze o nich pamiętał. Zwrócimy uwagę i wzbudzimy w społeczności świadomość z możliwości korzystania z przysługujących im przywilejów. Dotrzemy do dużego grona odbiorców. Po wprowadzeniu zmian z zakresu praw konsumenckich nadal wiele osób o nich zapomina. Każdy z nas jest konsumentem, ale czy wszyscy znają przysługujące nam przywileje? Nasz projekt będzie zachętą dla wszystkich w podejmowaniu ważnych i istotnych działań.