Kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z inicjatywy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu odbyła się konferencja „ Edukacja włączająca – kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Konferencja adresowana do dyrektorów szkół , przedszkoli i placówek oświatowych zgromadziła w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej liczne grono pedagogów z Przemyśla oraz z powiatów jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego i przeworskiego. Miejsce edukacji włączającej w polskim systemie oświatowym przedstawiła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek – gość specjalny konferencji.

Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sposoby ich wdrażania omówiła Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Wilewska. Uczestnicy konferencji mieli okazję uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania w bezpośredniej rozmowie
z przedstawicielami MEN.

PCEN Oddział w Przemyślu posiada bogatą ofertę szkoleniową rad pedagogicznych i warsztaów dla nauczycieli, konferencji,  kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji włączającej i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zbigniew Hamielec, wicedyrektor PCEN Oddział w Przemyślu, zapraszając uczestników konferencji do korzystania z usług placówki, przedstawił aktualne i planowane do realizacji w przyszłym roku szkolnym propozycje szkoleniowe. Warto odnotować, że Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli znalazło się wśród 23 firm i instytucji nagrodzonych statuetką Lidera Regionu 2018 r. w kategorii Edukacja za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju Podkarpacia.