KULTURA DOSTĘPNA

Kultura Dostępna to projekt, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. Jednocześnie zniwelowana została jedna z głównych barier w dostępie do kina, jaką jest wysoka cena biletów.

 

KULTURA DOSTĘPNA W KINACH jest kolejnym elementem realizowanego z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu KULTURA DOSTĘPNA.

 

Operatorem projektu Kultura Dostępna jest Narodowe Centrum Kultury. Systemowe rozwiązanie służyć ma niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. Dzięki temu we wszystkich kinach Helios na terenie całej Polski w każdy czwartek o godzinie 13.00 i 18:00 odbywają się specjalne pokazy polskich filmów, na które bilety kosztują tylko 10 zł.

 

Repertuar :

5.04 – cicha noc

12.04 – dzikie róże

19.04 Pewnego razu w listopadzie

26.04 Happy Olo