KULTURALNY EKSPERYMENT W NARODOWYM

To wydarzenie artystyczne jest ewenementem na skalę Podkarpacia ale można domniemywać, że również na skalę kraju. Pierwszy raz doszło do spotkania dwóch artystycznych szkół w jednym miejscu, na jednej sali w jednym budynku: Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. To historyczne wydarzenie ma miejsce w gmachu głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej a sprawcami eksperymentu są  koordynator wystawy z ramienia muzeum Tomir Mazur oraz dr Łukasz Sarnat z PWSW który czuwał nad doborem prac Architektury Wnętrz.  Na wystawie DYPLOMY 2016 pokazano najciekawsze, najbardziej intrygujące i wyróżnione prace dyplomowe roczników 2015 i 2016 obu uczelni.  Wystawa prezentuje subiektywny wybór prac pochodzących z ekspozycji – Najlepsze Dyplomy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015 oraz nagrodę główną w Konkursie im. Jerzego Panka. Ideą wystawy jest przełamanie stereotypów w relacjach Przemyśl-Rzeszów poprzez wspólne artystyczne akcje. W Muzeum Narodowym sprowokowano sytuację, żeby zbliżyć do siebie uczelniane środowiska. Zainicjowane przez organizatorów zderzenie różnych spojrzeń ma poskutkować w przyszłości wspólnymi projektami. Absolwenci architektury pokazali się w Narodowym już po raz trzeci. Dla absolwentów Wydziału Sztuki był to pierwszy pokaz ich prac w Przemyślu. Dyplomy które pokazano na wystawie to prace z zakresu malarstwa, druku cyfrowego, rysunku oraz designu. Nie zabrakło również wybranych projektów absolwentów Architektury Wnętrz.  Podczas wernisażu wystawy wystąpił zespół  Gosia Sarata Trio.