Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu bogatsze o nową kolekcję

Tadeusz Wojtuszkiewicz pochodzący z Bydgoszczy znany w Polsce kolekcjoner fajek i cygarniczek odsprzedał Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej swoją fenomenalną kolekcję z jedynym zastrzeżeniem, że ma być wystawiona do ekspozycji w Oddziale – Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Z bogatego zbioru zgromadzonego przez kolekcjonera wybrano 85 egzemplarzy, których przeznaczeniem jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie ekspozycji przemyskiego Muzeum. Zakup był możliwy dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dofinansowanie nastąpiło w ramach corocznego konkursowego naboru wniosków operacyjnych: Wspieranie działań muzealnych. Tadeusz Wojtuszkiewicz gromadził swoją kolekcję od ponad 45 lat. Pierwszą fajkę otrzymał w 1969 roku i stała się ona początkiem jego pasji. Przez szereg lat zbierał fajki w drodze wymiany. Od roku 2001, kiedy to w Przemyślu otwarto Muzeum Dzwonów i Fajek, stał się jego częstym gościem. W latach 2005/2006 po raz pierwszy zaprezentował swoją kolekcji w warunkach profesjonalnych na rocznej wystawie z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”. Jego fajki zostały opracowane i wydano katalog. Po raz drugi kilkanaście fajek zaprezentowano w Muzeum w latach 2014/2015 jako część wystawy pt. „Fajka wojskowa”. Przez ostatnie 10 lat, kolekcja Wojtuszkiewicza znacznie się rozrosła. Do niedawna liczyła ponad 300 sztuk, poza egzemplarzami współczesnymi. Ze względu na jej różnorodność trzeba było dokonać dość drastycznego wyboru; do zakupu zakwalifikowano  tylko egzemplarze posiadające wartość historyczną i artystyczną, takie, które ubogaciły bądź uzupełniły zbiory muzealne i które znajdą się na planowanej wystawie stałej. Łącznie zakupiono 85 fajek i tabakierek. Dumą kolekcjonera, a obecnie cennym nabytkiem Muzeum, jest fajka typu węgierskiego. Zdarza się niejednokrotnie, iż fajka uznana przez kolekcjonera za bardzo cenną okaże się wyrobem tylko pospolitym lub nawet pamiątkarskim, kiedy indziej zaś niedoceniona posiada wartość unikatową. „Czytanie” takiej fajki to najciekawsze, co badaczowi może się przytrafić. Fajki zakupione od Tadeusza Wojtuszkiewicza znajdą należne miejsce w Muzeum Dzwonów  i Fajek. Zostaną włączone do ekspozycji stałej, która ulegnie gruntownej przebudowie. Zanim jednak do tego dojdzie wszystkie eksponaty muszą być gruntownie przebadane i odrestaurowane w pracowni konserwacji zabytków przy Przemyskim Muzeum. Nową przebudowaną ekspozycję fajek w muzeum będzie można zobaczyć podczas „Święta Fajki” w Przemyślu w roku 2017. A już za kilka tygodni kolekcja będzie dostępna do obejrzenia na stronie internetowej Muzeum Dzwonów i Fajek w zakładce „Zakup kolekcji 2016”.