USTANOWIONO REKORD GUINNESSA

Po wielu miesiącach pracy, treningów i wielu prób, na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie został ustanowiony światowy rekord Guinnessa. 253 uczestników zatańczyło tradycyjny ukraiński taniec ludowy ,,Hopak”, wykonała go młodzież z Polski i Ukrainy, która wzięła udział w projekcie „Polsko-ukraińskie rekordowe warsztaty choreograficzno-wokalne” w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej „Polsko-Ukraińska Współpraca <span class=”text_exposed_show”>Młodzieży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Ukraińców w Polsce. Inicjatywa uczy tolerancji i wzajemnego szacunku Polaków i Ukraińców, jest nie tylko promocją ukraińskiej kultury, ale również całego regionu, Przemyśla i Zamku w Krasiczynie.
Wszystkie warunki ustawione przez komisję zostały spełnione, teraz trzeba czekać aby wyczyn zostanie uwieczniony w Księdze Rekordów Guinnessa. ,,Hopak” Jest tańcem bardzo widowiskowym , a jednocześnie trudnym technicznie jednak efekt jest godzien wysiłku.</span>