Na Podkarpaciu nieco ponad 75% świadczeń wypłacanych przez ZUS przekazywanych jest na rachunki bankowe

Na Podkarpaciu nieco ponad 75% świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazywanych jest na rachunki bankowe. Procent ten dotyczy łącznie zarówno emerytur, rent jak
i zasiłków. W naszym województwie emeryci i osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy tylko w 71% otrzymują świadczenie rachunek bankowy. Z kolei w przypadku zasiłków na przelew decyduje się ponad 85% pobierających. Zasiłki chorobowe na konto otrzymuje 80,6% osób, świadczenie rehabilitacyjne – 91,1% , zasiłki macierzyńskie – 93,9%, opiekuńcze-97,3%,
a pogrzebowe – 90,3%. W ponad 90% ZUS dokonuje przelewów wypłacając emerytury pomostowe (93,7%), nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (98%), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (94%). Na wypłatę renty rodzinnej na konto bankowe decyduje się tylko połowa uprawnionych.

Nowi emeryci i renciści częściej decydują się na przelew

Nowi emeryci i renciści częściej decydują się na otrzymywanie pieniędzy z ZUS-u bezpośrednio na swoje konto w banku. W przypadku emerytur wskaźnik ten na Podkarpaciu wynosi 79,4% ( Oddział ZUS w Jaśle-80,8%, w Rzeszowie – 78%), a rent z tytułu niezdolności do pracy 88% (Oddział w Jaśle – 89,8 %, w Rzeszowie – 86,1 %). Najrzadziej spośród nowych rencistów na przekazywanie środków na rachunek w banku decydują się osoby otrzymujące rentę rodzinną – 61% (Jasło-50,9%, Rzeszów-71%). Warto zauważyć, że w przypadku rent międzynarodowych (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnych) – wszystkie wypłaty nowo przyznanych świadczeń dokonywane są przelewem bankowym.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Posiadanie osobistego rachunku bankowego to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie z ZUS bez konieczności wychodzenia
z domu, a także zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Osoby starsze często czują lęk przed nowymi technologiami. Wolą trzymać pieniądze w domu, do sklepu również chodzą z gotówką. Naraża je to na kradzieże kieszonkowców i ataki oszustów, którzy stosują metodę „na wnuczka” lub „na policjanta”. Świadczenie wpłacane przez ZUS na konto bankowe jest bezpieczniejsze. Ponadto trafia do świadczeniobiorców w terminie i nie trzeba na nie czekać w domu, tak jak na listonosza. Poza tymi korzyściami, płatności elektroniczne są bezpieczniejsze również ze względów zdrowotnych. Eliminują przechodzenie banknotów i monet
z rąk do rąk, a więc zmniejszają rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów.

Emerytury, renty i inne świadczenia przelewane na bankowe konto to bezpieczeństwo dla naszych pieniędzy i oszczędności. Ponadto złożenie w ZUS dyspozycji przekazywania bezpośrednio na konto wypłat świadczeń jest gwarancją, że środki trafią na nie szybko i będzie można z nich skorzystać wcześniej niż w przypadku przekazu gotówki „do ręki”.

Ponadto nie narażamy się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa, bo konto
w banku jest chronione hasłem.

Dodatkowo dzięki kontu bankowemu, do którego mamy dostęp przez internet, możemy bardziej efektywnie kontrolować poziom naszych wydatków oraz w większości regulować rachunki bez prowizji. Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu i w ten sposób można uniknąć osobistego kontaktu z innymi ludźmi, np. podczas odbierania świadczenia lub robienia zakupów.

Więcej informacji o świadczeniach z ZUS przelewem oraz zaletach bezgotówkowych form ich otrzymywania znaleźć można na stronie internetowej Zakładu.