Niecodzienne zjawisko – Niebieskie motyle nad Jarosławiem

Od wielu już lat kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, celem tej akcji jest podnoszenie świadomości społecznej na ten temat. Wyzwaniu zainicjowanym przez
przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu i dzięki nominacji 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu do akcji przyłączył się również 34 batalion lekkiej piechoty im. mjr Władysława Koby ps. „Rak” .
Celem akcji jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.

Jak kiedyś powiedział T. Grandin
„Bo jedynie człowiek może obdarzyć drugiego człowieka tym, co najcenniejsze: miłością, szacunkiem, zaufaniem. Każdy z nas tego potrzebuje. Osoba autystyczna potrzebuje tego JESZCZE BARDZIEJ.”

#niebieskiemotyle