Nowa sala do zajęć terapeutycznych Stowarzyszenia ,,Katarsis” w Przemyślu

Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę „KATARSIS” powstało pod koniec 2012 roku w Przemyślu z inicjatywy grupy terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z profilaktyką, terapią  m.in. poprzez zajęcia terapeutyczne dla dzieci i dorosłych szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Do tej pory stowarzyszenie organizowało- w odpowiedzi na zapotrzebowanie- szereg zajęć terapeutycznych: teatralne, plastyczne, muzykoterapeutyczne, sportowo-rehabilitacyjne, ceramiczne. Obecnie z zajęć korzystają dzieci i młodzież z różnymi zaburzeniami rozwoju: autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, i innymi zespołami neurologicznymi.

W ostatnim czasie wspólnym wysiłkiem członków stowarzyszenia, przyjaciół i sponsorów udało się wynająć i wyremontować salę do zajęć terapeutycznych. W Sali odbywają się już  spotkania grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

27 stycznia br. Odbyło się oficjalne otwarcie nowego lokalu. W spotkaniu udział wzięli członkowie, oraz zaprzyjaźnione osoby i organizacje z Przemyśla-Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu, Fundacja „TotuToTam”, Pracownia „Ceramika na Granicy”,  była to okazja do podsumowania dotychczasowych wspólnych działań oraz zaplanowania kolejnych w przyszłości.

Obecnie stowarzyszenie Katarsis chciałoby rozszerzyć ofertę zajęć o nowatorską terapię Metodą Tomatisa. Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Metoda ta została opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca,  Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie by stymulować  mózg za pośrednictwem układu słuchowego w celu przywrócenia odpowiedniego poziomu uwagi słuchowej. Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Członkowie stowarzyszenia Katarsis przez ostatni rok podejmowali szereg działań, by zebrać potrzebne fundusze na zakup sprzętu. Obecnie by móc sfinalizować przedsięwzięcie, stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę na portalu ” Polak potrafi”.

 

Komu trening Tomatisa może pomóc?

W grupie ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej mogą znaleźć się dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z nawracającymi zapaleniami uszu (deprywacja słuchowa),
 • po urazie emocjonalnym na każdym etapie rozwoju, adoptowane, oddzielone od matki,
 • z zaburzeniami mowy (jąkaniem, wadami wymowy),
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi na komunikatach zewnętrznych (słyszy, ale nie słucha),
 • z dysleksją i dysgrafią,
 • z trudnościami szkolnymi (w nauce, zachowaniu, przystosowaniu do norm),
 • z nadpobudliwością ruchową, ADHD,
 • z zespołem Aspergera, autyzmem,
 • z trudnościami w nauce języków obcych,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej.