NOWY ZASTĘPCA DOWÓDCY 3. PODKARPACKIEJ BRYGADY OT

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej ma nowego zastępcę dowódcy brygady.
Ppłk Janusz Leżoń przejął obowiązki od ppłk. Tomasza Poninkiewicza, który został wyznaczony na stanowisko w międzynarodowych strukturach wojskowych poza granicami państwa.

Ppłk Janusz Leżoń zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódca plutonu
w 1 Batalionie Czołgów w Żurawicy. Następnie w tym samym batalionie pełnił obowiązki służbowe dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu oraz zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu. Od 2017 roku swoją przygodę rozpoczął w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na stanowisku dowódcy 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. W 2020 roku został wyznaczony na szefa sztabu 3.PBOT. Po roku służby na tym stanowisku ppłk Janusz Leżoń decyzją dowódcy WOT został skierowany do dowództwa podkarpackich terytorialsów na stanowisko zastępcy dowódcy brygady. Ppłk Leżoń w czasie służby przebywał dwukrotnie na misji pokojowej PKW KFOR w Kosowie.

Nowy zastępca dowódcy brygady wojskowe wykształcenie zdobył w 1998 roku kończąc Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu na wydziale wojsk pancernych. Następnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył studia drugiego stopnia, uzyskując tytuł magistra. W 2012 roku odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w sztabach wojskowych, jak również kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto w czasie służby odbył wiele kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych w Akademii Sztuki Wojennej. Ppłk Janusz Leżoń to doświadczony oficer, który posiada szeroki zakres wiedzy w dowodzeniu i zarządzaniu podległym personelem. Sprawdził się też praktycznie w działaniach w ramach odbytych misji.

kpt. Witold SURA 

Rzecznik prasowy 3 PBOT

Zdjęcie: Paulina Lęcznar