„O niepodległości raz jeszcze…” w PBW w Przemyślu

Włączając się w tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała konferencję pt. „O niepodległości raz jeszcze…”.

Było to kolejne przedsięwzięcie wpisujące się w roczne przygotowania biblioteki do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednak tym razem, oprócz zagadnień historycznych, poruszono również tematy z dziedziny literatury i teologii powiązane z wolnością człowieka oraz narodu. W programie konferencji znalazły się więc następujące referaty:

  • Odrodzenie się Rzeczypospolitej w 1918 r. /dr Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie/
  • Bądź wierny Idź – literackie drogi do niepodległości /dr Małgorzata Wilgucka – nauczyciel języka polskiego w II LO w Przemyślu/
  • Wolność w nauczaniu Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny /ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga/

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
  • Jan Pączek – Starosta Przemyski

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 140 osób. Wśród nich byli nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum w Medyce, Gimnazjum w Żurawicy, Gimnazjum „Morawa” w Przemyślu, Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przemyślu, przedstawiciele władz samorządowych i urzędów (Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Robert Sosnowski – Główny Specjalista Wydz. Edukacji UM w Przemyślu), duchowieństwa, instytucji kulturalnych i oświatowych, związków i stowarzyszeń oraz inni zainteresowani

Jako organizatorzy przedsięwzięcia wyrażamy nadzieję, iż uczestnictwo  w konferencji było nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu omawianych tematów, ale także stanowiło wstęp do pełnego radości i refleksji przeżywania zbliżającego się jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski.

 

Tekst: E. Krupa , Fot.: M. Głogowska