Odszedł Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla

W sobotę 24 października odszedł od nas Ksiądz prałat Bronisław Żołnierczyk, Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla. Emerytowany Kanonik Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej był człowiekiem wielu zasług na polu działalności społecznej, w marcu br. skończył 80 lat.

W latach 1985-2000 był pierwszym dyrektorem Caritas Archidiecezji Przemyskiej, a także jednym z inicjatorów powstania pierwszych podkarpackich Kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, krajowym duszpasterzem bezdomnych. Do jego zasług w dziele pomocy potrzebującym należy zaliczyć także założenie w naszym mieście schroniska dla mężczyzn oraz Domu Matki i Dziecka.

Żegnamy niezwykłą postać w życiu naszego miasta i całego Podkarpacia, duchownego który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Biogram Księdza Prałata Bronisława Żołnierczyka Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla